Produkcja form wtryskowych Produkcja form wtryskowych Liczniki bezprzewodowe MoldMaker Projekty unijne


Produkcja form wtryskowych

Projekty UE


 


Mega Mold Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Wdrożenie do działalności firmy Mega Mold Sp. z o.o. produkcji form wtryskowych z autorskim elektronicznym licznikiem cykli" w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest realizacja inwestycji polegająca na wdrożeniu przez Wnioskodawcę technologii zliczania cykli pracy form wtryskowych wielkogabarytowych za pomocą autorskiego elektronicznego, bezprzewodowego licznika cykli.

Rezultatem projektu będzie zakup środków trwałych i maszyn do wdrożenia w/w technologii. Wnioskowany projekt swoim zakresem obejmie zakup następujących środków trwałych: hala z torowiskiem dla suwnicy 16T, suwnica dwudźwigarowa 16T, drutowa elektrodrążarka numeryczna, wgłębna elektrodrążarka numeryczna, 3-osiowa frezarka numeryczna duża, 3-osiowa frezarka numeryczna mała, otworowa elektrodrążarka, winda osobowa.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 9.493.059,55 zł

Wartość dofinansowania: do 4.855.189,85 zł


Oferta pracy (aktualizacja 21.09.2021 r.)

W związku z realizacją przez firmę Mega Mold Sp. z o.o.  w.w. projektu poszukujemy kandydatek / kandydatów na stanowisko

Operator CNC

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:

- obsługa maszyn CNC

- nadzór nad realizacją programów obróbczych

- wykonywanie elementów zgodnie z dokumentacją techniczną

- realizacja zadań zgodnie z planem produkcji

- współpraca z działem technologicznym

Wymagania:

- doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata

- znajomość rysunku technicznego

- podstawowa znajomość obsługi programów CAD

- dokładność i zaangażowanie

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w Polsce

- pracę w ambitnym zespole

- stały rozwój i zdobywanie doświadczenia przy budowie form wtryskowych

- dobrą atmosferę pracy

- umowę o pracę na pełny etat


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą e-mailową na adres info@megamold.pl, pocztą lub osobiście
na adres firmy: 36-002 Jasionka 252E w terminie do 10.10.2021 r. Prosimy o umieszczenie na składanej aplikacji klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).


 

Oferta pracy

W związku z realizacją przez firmę Mega Mold Sp. z o.o.  w.w. projektu poszukujemy kandydatek / kandydatów na stanowisko

Operator CNC

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:

- obsługa maszyn CNC

- nadzór nad realizacją programów obróbczych

- wykonywanie elementów zgodnie z dokumentacją techniczną

- realizacja zadań zgodnie z planem produkcji

- współpraca z działem technologicznym

Wymagania:

- doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok

- znajomość rysunku technicznego

- podstawowa znajomość obsługi programów CAD

- dokładność i zaangażowanie

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w Polsce

- pracę w ambitnym zespole

- stały rozwój i zdobywanie doświadczenia przy budowie form wtryskowych

- dobrą atmosferę pracy

- umowę o pracę na pełny etat


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą e-mailową na adres info@megamold.pl, pocztą lub osobiście
na adres firmy: 36-002 Jasionka 252E w terminie do 25.05.2021 r. Prosimy o umieszczenie na składanej aplikacji klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).


 

Oferta pracy

W związku z realizacją przez firmę Mega Mold Sp. z o.o.  w.w. projektu poszukujemy kandydatek / kandydatów na stanowisko

Operator CNC

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:

- obsługa maszyn CNC

- nadzór nad realizacją programów obróbczych

- wykonywanie elementów zgodnie z dokumentacją techniczną

- realizacja zadań zgodnie z planem produkcji

- współpraca z działem technologicznym

Wymagania:

- doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok

- znajomość rysunku technicznego

- podstawowa znajomość obsługi programów CAD

- dokładność i zaangażowanie

- mile widziane uprawnienia  do obsługi suwnic i/lub wózków widłowych

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w Polsce

- pracę w ambitnym zespole

- stały rozwój i zdobywanie doświadczenia przy budowie form wtryskowych

- dobrą atmosferę pracy

- umowę o pracę na pełny etat


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą e-mailową na adres info@megamold.pl, pocztą lub osobiście
na adres firmy: 36-002 Jasionka 252E w terminie do 16.09.2020 r. Prosimy o umieszczenie na składanej aplikacji klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).


 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym nr 6/2020/MegaMold dotyczącym wgłębnej elektrodrążarki numerycznej. Szczegóły zapytania dostępne są pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257700


Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym nr 5/2020/MegaMold dotyczącym otworowej elektrodrążarki numerycznej. Szczegóły zapytania dostępne są pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255730


Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym nr 4/2020/MegaMold dotyczącym drutowej elektrodrążarki numerycznej. Szczegóły zapytania dostępne są pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255423

 


Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym nr 3/2020/MegaMold dotyczącym 3-osiowej frezarki numerycznej dużej. Szczegóły zapytania dostępne są pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4305?sekcja=ogloszenie


Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym nr 2/2020/MegaMold dotyczącym 3-osiowej frezarki numerycznej małej. Szczegóły zapytania dostępne są pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251631

 


 

Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 1/2020/MegaMold znajduje się na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1235266     

Dokumentacja projektowa do zapytania ofertowego nr 1/2020/MegaMold:

https://megamold.pl/download/Dokumentacja.7z

 


 

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020"


Mega Mold Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zastosowanie nowoczesnych stali szybko przewodzących ciepło jako materiału do wykonania innowacyjnych form wtryskowych dla produkcji wielkoseryjnych”.

Celem projektu jest  wdrożenie wyników prac B+R przez  wprowadzenie do oferty firmy  technologii wykonania innowacyjnych form wtryskowych dla produkcji wielkoseryjnych z wykorzystaniem nowoczesnych stali szybko przewodzących ciepło. 

Rezultatem projektu będzie zakup maszyn do wdrożenia w/w technologii. Wnioskowany projekt swoim zakresem obejmie zakup następujących środków trwałych: wiertarka do głębokich otworów, dwa stanowiska komputerowe, oprogramowanie do stanowisk komputerowych do projektowania i wykonania form, elektrodrążarka wgłębna, frezarka do elektrod grafitowych, wyposażenie laboratorium badawczo-pomiarowego (skaner 3d z oprogramowaniem). 

Wartość projektu:                                     3.653.868,68 zł

Wkład Funduszy Europejskich:                1.935.050,00 zł


Oferta pracy
W związku z realizacją przez firmę Mega Mold Sp. z o.o.  w.w. projektu poszukujemy
kandydatek / kandydatów na stanowisko

Programista CNC
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:
- uzgadnianie technologii obróbki CNC z kierownikiem produkcji
- przygotowanie programów dla maszyn CNC 3 i 5-cio osiowych
- dobór właściwych narzędzi do realizacji określonego projektu
- realizacja zadań zgodnie z planem produkcji
- współpraca z działem technologicznym
 Wymagania:
- wykształcenie wyższe inżynierskie
- doświadczenie na podobnym stanowisku min 2 lata
- podstawowa znajomość obsługi programów CAD/ CAM
- znajomość rysunku technicznego
- dokładność i zaangażowanie
 Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w Polsce
- pracę w ambitnym zespole
- stały rozwój i zdobywanie doświadczenia w branży narzędziowej
- dobrą atmosferę pracy
- umowę o pracę na pełny etat

Operator CNC
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:
- obsługa maszyn CNC
- nadzór nad realizacją programów obróbczych
- wykonywanie elementów zgodnie z dokumentacją techniczną
- realizacja zadań zgodnie z planem produkcji
- współpraca z działem technologicznym
Wymagania:
- doświadczenie na podobnym stanowisku min 3 lata
- znajomość rysunku technicznego
- podstawowa znajomość obsługi programów Cad
- dokładność i zaangażowanie
- doświadczenie w obsłudze wiertarki współrzędnościowej
- mile widziane uprawnienia  do obsługi suwnic i/lub wózków widłowych
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w Polsce
- pracę w ambitnym zespole
- stały rozwój i zdobywanie doświadczenia przy budowie form wtryskowych
- dobrą atmosferę pracy
- umowę o pracę na pełny etat

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą e-mailową na adres info@megamold.pl, pocztą lub osobiście 
na adres firmy: 36-002 Jasionka 252E w terminie do 12.02.2018 r. Prosimy o umieszczenie na składanych aplikacjach
klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

 

30.11.2017 - Ogłoszenie wyników przetargu: - Ogłoszenie wyników przetargu oprogramowanie...  

17.11.2017 - Ogłoszenie przetargu na dostawę oprogramowania do projektowania i wykonania form 

Szczegłółowe informacje dotyczące planowanego zakupu znajdują się w załączonych plikach do pobrania: Zapytanie oprogramowanie Załącznik 2 3 4 5 do zapytania oprogramowanie


 
Oferta pracy 
W związku z realizacją przez firmę Mega Mold Sp. z o.o.  w.w. projektu poszukujemy
kandydatek / kandydatów na stanowisko
Programista CNC
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:
- uzgadnianie technologii obróbki CNC z kierownikiem produkcji
- przygotowanie programów dla maszyn CNC 3 i 5-cio osiowych
- dobór właściwych narzędzi do realizacji określonego projektu
- realizacja zadań zgodnie z planem produkcji
- współpraca z działem technologicznym
 Wymagania:
- wykształcenie wyższe inżynierskie
- doświadczenie na podobnym stanowisku min 2 lata
- podstawowa znajomość obsługi programów CAD/ CAM
- znajomość rysunku technicznego
- dokładność i zaangażowanie
 Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w Polsce
- pracę w ambitnym zespole
- stały rozwój i zdobywanie doświadczenia w branży narzędziowej
- dobrą atmosferę pracy
- umowę o pracę na pełny etat
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą e-mailową na adres info@megamold.pl, pocztą lub osobiście 
na adres firmy: 36-002 Jasionka 252E w terminie do 15.11.2017 r. Prosimy o umieszczenie na składanych aplikacjach
klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

 25.09.2017 - Ogłoszenie wyników przetargu: - Ogłoszenie wyników przetargu komputer... 

12.09.2017 - Ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia:

 Stanowisko komputerowe dla programisty CNC

 Szczegłółowe informacje dotyczące planowanego zakupu znajdują się w załączonych plikach do pobrania: Zapytanie komputeryOświadczenia komputery

12.09.2017 - Informacja

Na podstawie pkt 4 Warunków unieważnienia postępowania  dotyczących  Zapytania Ofertowego na zamówienie wyposażenia Stanowiska komputerowego dla programisty CNC  z dnia 01.09.2017 r., w dniu 12.09.2017 r. unieważnione zostaje w/w  Zapytanie Ofertowe. 

01.09.2017 - Ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia:

 Stanowisko komputerowe dla programisty CNC

Szczegłółowe informacje dotyczące planowanego zakupu znajdują się w załączonych plikach do pobrania: Zapytanie komputery, Oświadczenia komputery


Oferta pracy

W związku z realizacją przez firmę Mega Mold Sp. z o.o.  w.w. projektu poszukujemy

kandydatek / kandydatów na stanowisko

Operator CNC

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:
- obsługa maszyn CNC
- nadzór nad realizacją programów obróbczych
- wykonywanie elementów zgodnie z dokumentacją techniczną
- realizacja zadań zgodnie z planem produkcji
- współpraca z działem technologicznym

Wymagania:

- doświadczenie na podobnym stanowisku min 3 lata
- znajomość rysunku technicznego
- podstawowa znajomość obsługi programów Cad
- dokładność i zaangażowanie
- doświadczenie w obsłudze wiertarki współrzędnościowej
- mile widziane uprawnienia  do obsługi suwnic i/lub wózków widłowych

 Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w Polsce
- pracę w ambitnym zespole
- stały rozwój i zdobywanie doświadczenia przy budowie form wtryskowych
- dobrą atmosferę pracy
- umowę o pracę na pełny etat

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą e-mailową na adres info@megamold.pl, pocztą lub osobiście na adres firmy: 36-002 Jasionka 252E w terminie do 04.08.2017 r.

Prosimy o umieszczenie na składanych aplikacjach klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).


28.07.2017 - Ogłoszenie wyników przetargu: - Ogłoszenie wyników przetargu grafit...

21.07.2017 - Aktualizacja opisu przyznawania punktów.

W związku z zaistniałą pomyłką pisarską w "Opisie przyznawania punktów" w załączeniu zamieszczamy skan w.w dokumentu z poprawnym wzorem na obliczanie liczby punktów dla kryterium cenowego Opis punktacji grafit

18.07.2017 - Ogłoszenie przetargu na zakup:

 Frezarka do elektrod grafitowych

Szczegłółowe informacje dotyczące planowanego zakupu znajdują się w załączonych plikach do pobrania: Zapytanie grafit, Oświadczenia grafit


 03.04.2017 - Ogłoszenie wyników przetargu: - Ogłoszenie wyników... 

22.03.2017 - Ogłoszenie przetargu na zakup:

 Skaner 3d z oprogramowaniem.

Szczegłółowe informacje dotyczące planowanego zakupu znajdują się w załączonych plikach do pobrania: Zapytanie skaner skan ...,,Oświadczenia skaner

 


 

19.04.2017 - Ogłoszenie wyników przetargu: - Ogłoszenie wyników... 

07.03.2017 - Ogłoszenie przetargu na zakup:

Wiertarka do głębokich otworów, o następujących parametrach technicznych:  

  1. Obrotowy stół roboczy o wymiarach 1200x1200 mm
  2. Udźwig – min 2000 kg
  3. Głębokość wiercenia - min 1200 mm
  4. Pneumatyczne lub hydrauliczne zwalnianie narzędzia
  5. Odległość osi wiertła od stołu w zakresie 0-800 mm.

Oferowana maszyna musi ponadto być zgodna ze standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego i spełniać następujące wymagania:

pełna obudowa maszyny
posadowienie maszyny na istniejącej posadzce (beton B7/B30, 10 cm/20 cm, zbrojenie rozproszone)
ręczny / cyfrowy obrót stołu z cyfrowym odczytem kąta ustawienia
średnica wiercenia w zakresie 5 – 16 mm
możliwość  frezowania kieszeni i pogłębień
szlifierka do ostrzenia wierteł lufowych
chłodziarka do oleju
transporter wiórów
wirówka do wiórów lub inne równoważne urządzenie
możliwość  załadunku suwnicą materiałów do obróbki
automatyczny system smarowania prowadnic
system nadzoru pracy narzędzia
gwarancja min 12 miesięcy
dostępne serwisowanie w Polsce

Oferenci pragnący wziąć udział w konkursie ofert proszeni są o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji. Termin składania ofert upływa dnia 11.04.2017 r.

Do pobrania - Zapytanie wiertarka ...,, Oświadczenie


 1.08.2016 - Ogłoszenie wyników przetargu: - Ogłoszenie wyników... 

12.07.2016 - Ogłoszenie przetargu na zakup:
Elektrodrążarka wgłębna z robotem (magazynem elektrod) o następujących parametrach technicznych: stół roboczy: min 750x600 mm, przesuwy robocze: min 600x400x450 mm, nośność stołu: 1600 kg, obrotowy zmieniacz narzędzi 64 pozycje.

Oferowana maszyna musi ponadto być zgodna ze standardami technicznymi obowiązującymi u zamawiającego:
- system mocowania elektrod Erowa ITS,
- oś C sterowana komputerowo,
- podwyższona dokładność obróbki powierzchni (chropowatość Ra min. 0,1 um).

Oferenci pragnący wziąć udział w konkursie ofert proszeni są o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji. Termin składania ofert upływa dnia 19.07.2016r.

Do pobrania - Zapytanie ogólne... , Opis przyznawania punktów...


 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

07-2011 - uruchomienie nowej elektrodrążarki otworowej Accutex AH-35ZA.

06-2011 - decyzja Zarządu o zakupie elektrodrążarki otworowej. Oferenci pragnący wziąć udział w konkursie ofert na sprzedaż elektrodrążarki otworowej proszeni są o kontakt z nami w celu uzyskania szczegółowych wymagań maszynowych. Termin składania ofert upływa dnia 08.06.2011 r.

02-2011 - instalacja nowej elektrodrążarki drutowej Agie Charmilles CUT 30. Przejazdy robocze XYZ 600x400x350, UV 100x100. Maks. ciężar detalu 1000kg.

10-2010 - decyzja Zarządu o zakupie elektrodrążarki drutowej. Oferenci pragnący wziąć udział w konkursie ofert na sprzedaż elektrodrążarki drutowej proszeni są o kontakt z nami w celu uzyskania szczegółowych wymagań maszynowych. Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2010 r.

11-2009 - instalacja nowej elektrodrążarki wgłębnej Agie Charmilles FO550S wraz z 32 pozycyjnym magazynem elektrod. Umożliwia bezobsługową pracę maszyny w automatyzacji procesu technologicznego. Uchwyt elektrod Erowa ITS 100. Generator 64A accura-C . Wielkość stołu 750x600x450mm, max. ciężar detalu 1600 kg.

04-2009 - decyzja Zarządu o zakupie linii technologicznej do produkcji oraz regeneracji form wtryskowych z pomocą środków unijnych. Do zakupu planowane są: elektrodrążarka wgłębna, elektrodrążarka drutowa, elektrodrążarka do otworów.

 wstecz...

Chcesz być informowany o nowościach na stronie?

Zapisz się do naszego newslettera